Prezentace firmy

Analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků – Konzultace v oboru pevnosti kovových konstrukcí – Konzultační činnost v oboru pevnosti

Firma I.S.H. Praha, Ing. Hrabánek – inženýrské služby, vznikla začátkem r. 1990 jako čistě soukromý podnik bez cizí kapitálové účasti.

Firma I.S.H. Praha je certifikovaným pracovištěm č. 110-01/2011dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru počítačových analýz kovových konstrukcí. Příslušný certifikát je k nahlédnutí zde.

Její aktivita je zaměřena na inženýrskou činnost v oblasti strojírenství, zabývá se zejména prováděním počítačových analýz kovových konstrukcí pomocí metody konečných prvků a okrajově projektováním na zakázku. Za tímto účelem je vybavena špičkovými programovými produkty NISA a FEMAP, pro běžné základní analýzy rozsáhlých soustav, a Abaqus, pro různé složité analýzy s komplikovanou výpočtovou strategií.

Použití počítačových analýz ve vhodné fázi návrhu určitého stroje nebo jeho dílu, umožňuje vy-brat nejlepší variantu, která je pak propracována detailně. Podklady pro takovéto rozhodnutí jsou zcela objektivní. Na základě našich dlouhodobých zkušeností s prováděním podobných analýz, a zejména s ekonomickými dopady na posuzované konstrukce, můžeme zcela odpovědně konstatovat, že bez nich nelze kvalitně produkovat. Platí to dvojnásob pro složité a náročné strojírenské výrobky. Nerozhoduje přitom, zda jde o výrobu kusovou nebo sériovou.

Významným přínosem může být i lepší poznání vlastností výrobku, jiným způsobem nezjistitelných, které je možno využít při stavbě modelově podobných konstrukcí, jež pak není nutné analyzovat vůbec nebo jen zjednodušeně.

Pomocí našich analýz budou vaše konstrukce lehčí, pevnější, spolehlivější a konkurenceschopnější.

Samozřejmou součástí práce je podnikatelská etika, zvláštní důraz je kladen na diskrétnost.

Firma I.S.H. Praha, Ing. Hrabánek – inženýrské služby je kdykoli připravena svými analýzami napomoci zvýšit kvalitu výrobků svých zákazníků.