Činnost

Firma I.S.H. Praha poskytuje svým zákazníkům, kterými jsou různé velké i malé strojírenské firmy, technickou pomoc. Jedná s zejména o:

 • technickou podporu při vývoji konstrukcí
 • řešení příčin poruch a jejich odstraňování, návrh konstrukčních úprav a změn, které vedou k odstranění závad
 • vylepšování technologických postupů a procesů.

Předností naší firmy je malý řešitelský kolektiv pracovníků, který je schopen velmi pružně reagovat na požadavky zákazníků. Jeho předností jsou:

 • hluboké znalosti v oblasti matematiky, mechaniky, fyziky a samotné metody konečných prvků
 • široké znalosti a dlouhodobé zkušenosti v různých oborech strojírenství
 • znalost vlastností širokého spektra strojírenských materiálů
 • multidisciplinární přístup k řešení technických problémů zákazníků

Na podporu výše uvedených činnosti využíváme široké spektrum počítačových analýz, jsou to zejména:

 • statická pevnostní lineární,
 • statická pevnostní nelineární,
 • dynamická pevnostní,
 • ověření základních modálních vlastností (vlastní tvary a frekvence),
 • zjištění odezvy na různá buzení,
 • zjištění rezervy stability, lineární a nelineární,
 • odhad životnosti,
 • kontaktní,
 • vícekriteriální optimalizace,
 • teplotní (pro ustálené i neustálené teplotní pole),
 • proudění stlačitelných a nestlačitelných médií (např. obtékání skříní vozidel apod.),
 • počítačové simulace nárazu těles (jde o tzv. crash-testy  vozidel kolových a kolejových).

Veškeré výsledky výpočtů jsou zpracovány  kvalitními grafickými procesory. Pro svoji   vysokou průkaznost lze výstupů z provedených analýz použít při podpoře širokého spektra různých výzkumných činností.

Firma je jako jediná nositelem znalostí jak správně modelovat hustotu (jemnost) konečněprvkové sítě v tzv. „singulárních místech“ konstrukce. Toto představuje významný, téměř kardinální, problém modelování v MKP.

Kromě těchto aktivit se firma zabývá ještě konsultační činností v oblasti pevnostní problematiky kovových, zejména ocelových konstrukcí. Aktivity firmy jsou zaměřeny do všech oblastí strojírenství, kde je schopna svými analýzami napomoci podstatnému zvýšení kvality produkce svých zákazníků.

Ve své činnosti firma využívá nejmodernější vědecké poznatky z oblasti teorie metody konečných prvků a dále pružnosti a pevnosti. Použití výše uvedených podpůrných činností a služeb vede v řadě případů k nalezení progresivních a moderních řešení technických problémů.